Odoo • Image and Text

Etätuki Internetin yli

Kun olet ladannut etätukiohjelman (TeamViewerQS.exe), käynnistä se ladatuista tiedostoistasi. (esim. Ladatut Tiedostot kansio)

Kun ohjelma on käynnistynyt kerro pyydettäessä puhelimessa etätukiohjelmassa lukeva ID ja salasana